Kören ArsMusica är en profan kammarkör med ett 30-tal medlemmar bildad 1965 och med hemort i Eskilstuna.Framträdandena har haft mycket skiftad karaktär och varierat från traditionella körkonserter till sceniska föreställningar med musik, dans, dräkter och dekor. Kören har även turnerat i Tyskland, Italien och USA.

Kören har samarbetat med renässansensemblen Eskilstuna Pijpare. I egen regi har kören även arrangerat operaföreställningar som Montiverdis Orfeus, Purcells Dido and Aeneas, samt en scenisk version av Bachs Johannes-passionen.

ArsMusica har även haft ett nära samarbete med Eskilstuna Oratoriekör. Tillsammans har man bl a framfört verk som Händels Messias och Verdis Requiem.

På senare år har även ArsMusica omdefinierats till just en ”kulturförening” då våra framföranden inte enbart består av traditionella körkonserter, utan även annan scenisk verksamhet med dekor och viss koreografi ibland tillsammans med andra artister och körer.