Kör och Kultur-föreningen ArsMusica

Välkommen till Ars Musica!

är en profan kammarkör i Eskilstuna som leds av Christofer Ekströmer. Här kan du läsa mer om vilka vi är!


Eftersom restriktionerna av Covid-19 har börjat släppas har vi bestämt oss för att återuppta verksamheten.

Efter ett mycket uppskattat framförande av Misa Criolla tillsammans med Torshälla kören i Torshälla kyrka
avslutar vi hösten med en julsjungningTuna Park den 12 december omkr kl 12
Vi börjar repetera julsånger med två öppna repetitioner 15:e och 22:a November.
Välkomna att prova på att sjunga med oss!


Var rädda om varandra – håll avstånd!