Kören Ars Musica

April 2020 :
Under rådande omständigheter känner vi att det kan vara extra viktigt
att hitta vägar att sprida lite glädje och vi gillar ju som bekant musik…  
 

      Den 9 maj gjorde vi därför ett par ”gårds-sjungningar” utanför Strigeln och Nålmakaren i Eskilstuna. Det var väldigt trevligt och kändes som om det var uppskattat också! Vi hade till och med tur med vädret!